เงื่อนไขและข้อตกลง สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ มะนาวแป้น ดอท คอม
วงบ่อซีเมนต์ที่ใช้ปลูกมะนาวนั้นตัววงบ่อซีเมนต์จะต้องแยกจากกันกับฝา และวางตัววงบ่อเทินอยู่บนฝาเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้แบบตัววงกับฝาติดกันเพราะจะมีปัญหาเรื่องระบายน้ำ
 
                        


สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ 15 คน
วันนี้ 912 คน
วานนี้ 918 คน
สัปดาห์นี้ 2,674 คน
เดือนนี้ 17,719 คน
ปีนี้ 242,395 คน
ทั้งหมด 6,631,184 คน
มากสุด: 14,874 คน (เมื่อ 30.07.2016)

สาระด่วนๆ

เคล็ดลับของสวนเรา
Update | | |สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ได้ 3 ช่องทางคือ ทางโทรศัพท์: 086-202-2522 หรือทาง LINE ID: @tayrai หรือ ผ่านเว็บได้ที่นี่
Update  ขณะนี้กิ่งพันธุ์ที่ตอนไว้แล้ว ณ วันที่ 21/08/2019 มีจำนวน 1,920 กิ่ง ถูกจองไปแล้ว 1,381 กิ่ง สั่งจองได้ที่นี่
Update  กำหนดส่งกิ่งพันธุ์ให้ผู้สั่งซื้อครั้งต่อไปคือ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สั่งจองได้ที่นี่
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ มาแล้วสำหรับ หนังสือคู่มือชาวสวนมะนาว ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ จ.พิจิตร กว่า 7 ปีในการรวบรวมเฝ้าสังเกต ทำการบันทึก บัดนี้ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มสวยงามแล้ว โดยพิมพ์เป็นสีทั้งเล่ม เหมาะแก่การศึกษาและเก็บสะสม โดยชุดนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว สามารถคลิ๊กสั่งซื้อได้ที่นี่   หรือท่านที่ชำระเงินแล้วตรวจสอบได้ที่นี่

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ manowpan.com ซึ่งเราได้ประกาศเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ อย่างชัดเจน ขอให้ผู้เยี่ยมชม ลูกค้าและสมาชิกทุกท่านโปรดทำความเข้าใจและปฎิบัติตามนี้


1.    ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด

2.    การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข manowpan.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ บังคับใช้แล้วทุกประการ

3.    บทความภายในเว็บไซต์แห่งนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของ webmaster โดยการเขียนบทความต่าง ๆ ได้ผ่านการทดสอบจากสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีอยู่แล้วว่า สถานที่ สภาพอากาศ น้ำ ดิน หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้น แตกต่างกัน การนำความรู้ที่ได้จากบทความไปใช้งานอาจประสบความสำเร็จบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นต่อไป ทั้งนี้การนำวิธีการต่าง ๆ จากบทความไปปฏิบัติ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้วิจารณญาณเป็นอย่างดีแล้ว จึงปฏิบัติตาม หากเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น เว็บไซต์แห่งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

4.    บทความต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์ ยกเว้น บริการเสริมที่อาจมีขึ้นในขณะนี้ หรือในอนาคต ซึ่งไม่เกี่ยวกับบทความ เช่น การจำหน่ายกิ่งพันธุ์ การจำหน่ายสินค้าอื่นๆ และการติดป้ายโฆษณาต่าง ๆ

5.    บทความในเว็บไซต์ manowpan.com ไม่ใช่บทความทางวิชาการ การนำไปใช้อ้างอิงต่าง ๆ ถือว่าอยู่ในดุลพินิจและวิจารณญาณ ของผู้ใช้บริการ

6.    บทความในเว็บไซต์แห่งนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเขียนขึ้นโดย webmaster ของเว็บไซต์ manowpan.com การนำบทความไปเผยแพร่สามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

          - การนำไปทำรายงานประกอบการเรียน

          - การนำข้อมูลเผยแพร่ในโรงเรียน หรือสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่ใช่ข้อมูลทางวิชาการ)

          - การนำบทความ และรูปภาพไปใส่ในเว็บไซต์ของตนเองสามารถทำได้ แต่จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องดังนี้

ตัวอย่างเช่น           ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.manowpan.com

          และจะต้องสร้าง Link เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ด้วย url ที่ถูกต้องในทุก ๆ หน้าที่คัดลอกบทความไปวาง

7.    การใช้งานเว็บบอร์ด ต้องปฏิบัติตามกฎกติการใช้งานเว็บบอร์ดอย่างเคร่งครัด ห้ามเผยแพร่ พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอืนหรือ สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

8.    การสั่งซื้อสินค้า(กิ่งพันธุ์มะนาว)จะต้องใช้เวลาในการตอนหรือปักชำระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการเรียกร้องขอเงินคืนจากการสั่งซื้อสินค้า(กิ่งพันธุ์มะนาว) สามารถทำได้หากการชำระเงินแล้วยังไม่ได้รับสินค้า(กิ่งพันธุ์มะนาว)ที่สั่งซื้อภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการชำระเงิน และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากระยะเวลาครบตามเงื่อนไข และจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกกรณีหากการสั่งซื้อนั้นยังไม่เข้าเงื่อนไขระยะเวลา

9.  ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าคนกลางเด็ดขาด โดยจะจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือผู้ใช้โดยตรงเท่านั้นหาก ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ค้าคนกลางไม่ว่าก่อนซื้อหรือระหว่างซือหรือซื้อไปแล้ว ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้ค้าคนกลางนั้นต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้

10.  การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

11.  หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster@manowpan.com

 
Live Chat