จำหน่ายสินค้า ป้องกัน และกำจัด โรค แมลงและสำหรับการบำรุงดูแลรักษาสวนมะนาว
การปลูกมะนาวต้องมีการให้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 3-4 เดือนต่อครั้ง เพื่อปรับสภาพดิน เนื่องจากอาจจะมีสิ่งตกค้างจากการให้ปุ๋ยเคมี
 
                        


สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ 8 คน
วันนี้ 22 คน
วานนี้ 882 คน
สัปดาห์นี้ 4,566 คน
เดือนนี้ 21,390 คน
ปีนี้ 147,880 คน
ทั้งหมด 6,214,916 คน
มากสุด: 14,874 คน (เมื่อ 30.07.2016)

สาระด่วนๆ

เคล็ดลับของสวนเรา
Update | | |สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ได้ 3 ช่องทางคือ ทางโทรศัพท์: 086-202-2522 หรือทาง LINE ID: @tayrai หรือ ผ่านเว็บได้ที่นี่
Update  ขณะนี้กิ่งพันธุ์ที่ตอนไว้แล้ว ณ วันที่ 23/06/2018 มีจำนวน 2,123 กิ่ง ถูกจองไปแล้ว 1,941 กิ่ง สั่งจองได้ที่นี่
Update  กำหนดส่งกิ่งพันธุ์ให้ผู้สั่งซื้อครั้งต่อไปคือ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สั่งจองได้ที่นี่
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ มาแล้วสำหรับ หนังสือคู่มือชาวสวนมะนาว ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ จ.พิจิตร กว่า 7 ปีในการรวบรวมเฝ้าสังเกต ทำการบันทึก บัดนี้ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มสวยงามแล้ว โดยพิมพ์เป็นสีทั้งเล่ม เหมาะแก่การศึกษาและเก็บสะสม โดยชุดนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว สามารถคลิ๊กสั่งซื้อได้ที่นี่   หรือท่านที่ชำระเงินแล้วตรวจสอบได้ที่นี่

มีสินค้าในตะกร้า 1 รายการ

รายชื่อหมายเลข EMS และรายชื่อรอส่งสินค้า หรือ สั่งซื้อ แคงเกอร์น็อคได้ที่นี่

รายการส่งสินค้าล่าสุด
P46567 วิญญู ทองนุช EN274615761TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-05-26)
P66505 อุทัย เหล่าสิล EN274615758TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-05-26)
P68719 อุมมารินทร์ เพชรอินทร์ EN274615585TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-05-12)
P66892 อภิเษก แต้มพงษ์ EN274615510TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-05-12)
P85305 นายธวัชช์ ชมภูพื้น EN274615483TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-05-12)
P88491 เจริญ อินศร EN140805446TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-03-13)
P19146 ไพโรจน์ ชูวงศ์ EN140805335TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-03-13)
P57925 สุนีย์ บุตรกระโทด EN140805358TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-03-08)
P32873 เกียรติศักดิ์ หิรัญรัตน์ EN140805477TH (ส่งแล้วเมื่อ2018-01-11)
P96976 กมลชนก กาญจนากาศ 27557936 (ส่งแล้วเมื่อ2017-12-19)
P65689 สุพรรณี กำลังศร ED837093784TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-12-18)
P82331 ไพโรจน์ ชูวงศ์ ED837094365TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-12-18)
P44601 ชัยยุทธ วนาโรจน์ ED837093798TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-12-18)
P49872 นายเสนีย์ อยู่อ่อน EN140804803TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-12-07)
P84822 กุลภัสสรณ์. สินพรม EN140804794TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-12-07)
P68274 วิฑูรย์ แซ่หลี EN274613111TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-12-04)
P20544 อานพ จันทรเพชร EN274613010TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-11-30)
P37196 นายกิตติศักดิ์ ศุภกมล EN140803198TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-11-27)
P73448 อภิเษก แต้มพงษ์ EN140803207TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-11-27)
ปณ. : ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/Default.aspx หรือโทรสอบถามที่ 1545
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส : ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ http://th.kerryexpress.com/th/contact/ หรือโทรสอบถามที่ 1217

รายการชื่อที่ชำระเงินแล้วและรอส่ง
รหัสอ้างอิง ชื่อผู้สั่งซื้อ สถานะ

รายการชื่อยังไม่ได้ชำระเงิน
รหัสอ้างอิง ชื่อผู้สั่งซื้อ สถานะ
P97604 นายสำเริง ประเสริฐทรัพย์ ยังไม่ชำระเงิน
P32697 ณรงค์ มีมั่ง ยังไม่ชำระเงิน
P86676 คฑาวุธ บินหมัด ยังไม่ชำระเงิน
P87585 ณัฐพล สารคา ยังไม่ชำระเงิน
P29451 นายวิวัฒวงษ์ ชุมศรี ยังไม่ชำระเงิน
P64783 นวพร ทองโม๊ะ ยังไม่ชำระเงิน
P13422 ประเสรฺเสริฐ เรืองฉาย ยังไม่ชำระเงิน
P56219 ไพวรรณ จารุเศรษฐ ยังไม่ชำระเงิน
P26880 วนิดา ขันผนึก ยังไม่ชำระเงิน
P48762 วัลลภ หรั่งขาว ยังไม่ชำระเงิน
P69414 สงกรานต์ ล่าร้อง ยังไม่ชำระเงิน
P43285 สงกรานต์ ล่าร้อง ยังไม่ชำระเงิน
P93605 สงกรานต์ ล่าร้อง ยังไม่ชำระเงิน
P74080 อรรณพ กล่าวแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
P10299 นายอำนาจ นันทหาร ยังไม่ชำระเงิน
P50910 สัมฤทธิ์ สิงห์คำ ยังไม่ชำระเงิน
P66661 นาย รัฐกร. แสนแก้ว ยังไม่ชำระเงิน
P69383 ญาณิดา รอดบุญลม ยังไม่ชำระเงิน
P28294 กัลยกร ยลประเวส ยังไม่ชำระเงิน
P24249 นายทวีศักดิ์ พันธุ์บุปผา ยังไม่ชำระเงิน
P22620 นายเอื้อ อุ่นรัมย์ ยังไม่ชำระเงิน
P97695 ร.ท.อุดมศักดิ์ สุยะนา ยังไม่ชำระเงิน
P21642 นายบุญมา โคตรวิบูลย์ ยังไม่ชำระเงิน
P92449 จ.ส.อ.บุญพิทักษ์ สุขวาสนะ ยังไม่ชำระเงิน
P87148 นาย เกรียงศักดิ์ อ่างคำ ยังไม่ชำระเงิน
P78889 นายกิตติมศักดิ์ อุทิศรัมย์ ยังไม่ชำระเงิน
P28712 กมล สมจิตต์ ยังไม่ชำระเงิน
P59438 นายนพนันท์ ศรีสุวรรณ์ ยังไม่ชำระเงิน
P18080 คุณทิพญาฎา เชาว์พานิช ยังไม่ชำระเงิน
P21376 นายเสรี เชื้อผู้ดี ยังไม่ชำระเงิน
P90634 ส.อ.นคร จันทร์สอน ยังไม่ชำระเงิน
P67546 รัฐชานนท์ โสดาปัดชา ยังไม่ชำระเงิน
P30140 เอกกมล นามวัง ยังไม่ชำระเงิน
P34411 สมปอง ทองลอย ยังไม่ชำระเงิน
P79974 วรรณิศา พลัดบุญทอง ยังไม่ชำระเงิน
P70798 อนิรุจ เทพเสนา ยังไม่ชำระเงิน
P65664 นายพงษ์พันธ์ แจ่มเชื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P33903 อโณทัย สุภัทรศฤงคาร ยังไม่ชำระเงิน
P43977 นายการุณย์ ช่วยเพ็ง ยังไม่ชำระเงิน
P36828 นายอัศวิน สายพิรุณ ยังไม่ชำระเงิน
P81089 นายอานุภาพ แซ่ตั้น ยังไม่ชำระเงิน
P49031 สุกิจ ช่วยกลับ ยังไม่ชำระเงิน
P39855 นายสุชิต ยอดเพ็ชร ยังไม่ชำระเงิน
P51193 นาง พิมพ์นิภา กองทอง ยังไม่ชำระเงิน
P59993 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด ยังไม่ชำระเงิน
P98445 สมโภช ศิลาแก้ว ยังไม่ชำระเงิน
P81474 นายวีระศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ยังไม่ชำระเงิน
P54049 ธัญญานันท์ ไ ยังไม่ชำระเงิน
P54049 ธัญญานันท์ ไ ยังไม่ชำระเงิน
P40585 ฤทัย ประสิทธิ์ ยังไม่ชำระเงิน
P84484 นายรักศักดิ์ ติ๊บลังกา ยังไม่ชำระเงิน
P47803 วิโรจ วสุธนาวัตร ยังไม่ชำระเงิน
P44903 นายสุชิน กาศธัญการ ยังไม่ชำระเงิน
P75761 นางสาวมณีวรรณ แข็งแรง ยังไม่ชำระเงิน
P30571 พีรยา ทับทิมทอง ยังไม่ชำระเงิน
P79257 วศิน คำดี ยังไม่ชำระเงิน
P68326 สุรสิทธิ์ พรรณศรี ยังไม่ชำระเงิน
P69208 นายชาติชีวิน คามะทิตย์ ยังไม่ชำระเงิน
P81320 นายปัญญา โคตรหานาม ยังไม่ชำระเงิน
P84220 อภิสิทธิ์ โคนพันธ์ ยังไม่ชำระเงิน
P97319 ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ยังไม่ชำระเงิน
P81622 สมบัติ ผาอินทร์ ยังไม่ชำระเงิน
P66123 ด.ต.ชำนาญ มูลประเสริฐ ยังไม่ชำระเงิน
P56266 เยาวเรศ. ทองเมือง ยังไม่ชำระเงิน
P69268 อุเทน เกื้อเกตุ ยังไม่ชำระเงิน
P41275 นายสุทัต วงษ์เจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P87475 นายธนวัฒน์ มังดินดำ ยังไม่ชำระเงิน
P86154 พิศมัย ไตรคุ้มดัน ยังไม่ชำระเงิน
P92672 วิชพงศ์ โกฎเพชร ยังไม่ชำระเงิน
P45922 นายสัมพันธ์ ทาเอื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P42099 นายการุณย์ ช่วยเพ็ง ยังไม่ชำระเงิน
P81542 อุดม เหลืองสุขเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P51764 จิรวัฒน์ วิทิตเสถียร ยังไม่ชำระเงิน
P52415 สุจิตตรา แสนดี ยังไม่ชำระเงิน
P35562 มาโนช นำฟู ยังไม่ชำระเงิน
P64681 ชัชชาย วุ่นซิ้ว ยังไม่ชำระเงิน
P22340 นางมะลิวัลย์ พวงจิตร ยังไม่ชำระเงิน
P12037 นางมะลิวัลย์ พวงจิตร ยังไม่ชำระเงิน
P58345 ปัญญา. วิลัย ยังไม่ชำระเงิน
P92070 นายสมชัย ลีสุรพงศ์ ยังไม่ชำระเงิน
P89389 ธีระ อาสนาชัย ยังไม่ชำระเงิน
P83026 วิวัฒวงษ์ ชุมศรี ยังไม่ชำระเงิน
P16091 นายศรีรัตน์ ช่วยพิชัย ยังไม่ชำระเงิน
P90524 วริศ กระจับเผือก ยังไม่ชำระเงิน
P96195 นายสถิตย์ เคว็จดำ ยังไม่ชำระเงิน
P67881 นายสถิตย์ เคว็จดำ ยังไม่ชำระเงิน
P74176 นายพงษ์พันธ์ เเจ่มเชื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P92735 ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ยังไม่ชำระเงิน
P58452 นาย พรชัย เดชเรือง ยังไม่ชำระเงิน
P20788 สมพร ทรัพย์แก้วยอด ยังไม่ชำระเงิน
P94262 นายอับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P27042 นายสุทัต วงษ์เจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P77917 อับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P19214 นายอับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P38866 นายศุภวัฒน์. เจริญกุลวณิช ยังไม่ชำระเงิน
P11543 เทิดพงศ์ มีศิลป์ ยังไม่ชำระเงิน
P44683 นายสุทิบ เหล่าอุด ยังไม่ชำระเงิน
P35356 นายมานะ นิลดำ ยังไม่ชำระเงิน
P36935 ประสิทธิ์ คำสิงห์นอก ยังไม่ชำระเงิน
P58422 ยุทธนา สุขอิ่ม ยังไม่ชำระเงิน

 
Live Chat