จำหน่ายสินค้า ป้องกัน และกำจัด โรค แมลงและสำหรับการบำรุงดูแลรักษาสวนมะนาว
การปลูกมะนาวต้องมีการให้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 3-4 เดือนต่อครั้ง เพื่อปรับสภาพดิน เนื่องจากอาจจะมีสิ่งตกค้างจากการให้ปุ๋ยเคมี
 
                        


สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 753 คน
วานนี้ 1,608 คน
สัปดาห์นี้ 753 คน
เดือนนี้ 85,153 คน
ปีนี้ 453,617 คน
ทั้งหมด 5,701,638 คน
มากสุด: 14,874 คน (เมื่อ 30.07.2016)

สาระด่วนๆ

เคล็ดลับของสวนเรา
Update | | |สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ได้ 3 ช่องทางคือ ทางโทรศัพท์: 086-202-2522 หรือทาง LINE ID: @tayrai หรือ ผ่านเว็บได้ที่นี่
Update  ขณะนี้กิ่งพันธุ์ที่ตอนไว้แล้ว ณ วันที่ 29/05/2017 มีจำนวน 5,145 กิ่ง ถูกจองไปแล้ว 155 กิ่ง สั่งจองได้ที่นี่
Update  กำหนดส่งกิ่งพันธุ์ให้ผู้สั่งซื้อครั้งต่อไปคือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สั่งจองได้ที่นี่
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ มาแล้วสำหรับ หนังสือคู่มือชาวสวนมะนาว ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ จ.พิจิตร กว่า 7 ปีในการรวบรวมเฝ้าสังเกต ทำการบันทึก บัดนี้ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มสวยงามแล้ว โดยพิมพ์เป็นสีทั้งเล่ม เหมาะแก่การศึกษาและเก็บสะสม โดยชุดนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว สามารถคลิ๊กสั่งซื้อได้ที่นี่   หรือท่านที่ชำระเงินแล้วตรวจสอบได้ที่นี่

รายชื่อหมายเลข EMS และรายชื่อรอส่งสินค้า หรือ สั่งซื้อ แคงเกอร์น็อคได้ที่นี่

รายการส่งสินค้าล่าสุด
P83081 นางบุษกร. ผือโย RK578117283TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-05-22)
P64547 คมสัน ทรัพย์สำราญ RK578117218TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-05-22)
P10876 จ.ส.อ.ชยพัทธ์ พาพันธ์ุ RK578117235TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-05-22)
P50649 นพดล ทองแสน RK578117178TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-05-11)
P12315 ยุทธการ ศิริมาศ RK578117062TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-04-29)
P52668 ภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ RK578117059TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-04-29)
P27256 นรา เทียมชื่อ RK578117014TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-04-29)
ปณ. : ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/Default.aspx หรือโทรสอบถามที่ 1545
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส : ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ http://th.kerryexpress.com/th/contact/ หรือโทรสอบถามที่ 1217

รายการชื่อที่ชำระเงินแล้วและรอส่ง
รหัสอ้างอิง ชื่อผู้สั่งซื้อ สถานะ
P92257 สัญญายุทธ์ ทองสุก รอส่ง
P37243 ไชยพร ประเสริฐอวยชัย รอส่ง
P72652 นายอัฑฒ จันทร์นาเป็ง รอส่ง
P91444 วินัย ปั้นทรงนาม รอส่ง

รายการชื่อยังไม่ได้ชำระเงิน
รหัสอ้างอิง ชื่อผู้สั่งซื้อ สถานะ
P57455 วิษณุ ช้างทอง ยังไม่ชำระเงิน
P54035 ปฏิพัทธ์ รอดขาว ยังไม่ชำระเงิน
P54035 ปฏิพัทธ์ รอดขาว ยังไม่ชำระเงิน
P30140 เอกกมล นามวัง ยังไม่ชำระเงิน
P34411 สมปอง ทองลอย ยังไม่ชำระเงิน
P79974 วรรณิศา พลัดบุญทอง ยังไม่ชำระเงิน
P70798 อนิรุจ เทพเสนา ยังไม่ชำระเงิน
P65664 นายพงษ์พันธ์ แจ่มเชื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P33903 อโณทัย สุภัทรศฤงคาร ยังไม่ชำระเงิน
P43977 นายการุณย์ ช่วยเพ็ง ยังไม่ชำระเงิน
P36828 นายอัศวิน สายพิรุณ ยังไม่ชำระเงิน
P81089 นายอานุภาพ แซ่ตั้น ยังไม่ชำระเงิน
P49031 สุกิจ ช่วยกลับ ยังไม่ชำระเงิน
P39855 นายสุชิต ยอดเพ็ชร ยังไม่ชำระเงิน
P51193 นาง พิมพ์นิภา กองทอง ยังไม่ชำระเงิน
P59993 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด ยังไม่ชำระเงิน
P98445 สมโภช ศิลาแก้ว ยังไม่ชำระเงิน
P81474 นายวีระศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ยังไม่ชำระเงิน
P54049 ธัญญานันท์ ไ ยังไม่ชำระเงิน
P54049 ธัญญานันท์ ไ ยังไม่ชำระเงิน
P40585 ฤทัย ประสิทธิ์ ยังไม่ชำระเงิน
P84484 นายรักศักดิ์ ติ๊บลังกา ยังไม่ชำระเงิน
P47803 วิโรจ วสุธนาวัตร ยังไม่ชำระเงิน
P44903 นายสุชิน กาศธัญการ ยังไม่ชำระเงิน
P75761 นางสาวมณีวรรณ แข็งแรง ยังไม่ชำระเงิน
P30571 พีรยา ทับทิมทอง ยังไม่ชำระเงิน
P79257 วศิน คำดี ยังไม่ชำระเงิน
P68326 สุรสิทธิ์ พรรณศรี ยังไม่ชำระเงิน
P69208 นายชาติชีวิน คามะทิตย์ ยังไม่ชำระเงิน
P81320 นายปัญญา โคตรหานาม ยังไม่ชำระเงิน
P84220 อภิสิทธิ์ โคนพันธ์ ยังไม่ชำระเงิน
P97319 ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ยังไม่ชำระเงิน
P81622 สมบัติ ผาอินทร์ ยังไม่ชำระเงิน
P66123 ด.ต.ชำนาญ มูลประเสริฐ ยังไม่ชำระเงิน
P56266 เยาวเรศ. ทองเมือง ยังไม่ชำระเงิน
P69268 อุเทน เกื้อเกตุ ยังไม่ชำระเงิน
P41275 นายสุทัต วงษ์เจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P87475 นายธนวัฒน์ มังดินดำ ยังไม่ชำระเงิน
P86154 พิศมัย ไตรคุ้มดัน ยังไม่ชำระเงิน
P92672 วิชพงศ์ โกฎเพชร ยังไม่ชำระเงิน
P45922 นายสัมพันธ์ ทาเอื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P42099 นายการุณย์ ช่วยเพ็ง ยังไม่ชำระเงิน
P81542 อุดม เหลืองสุขเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P51764 จิรวัฒน์ วิทิตเสถียร ยังไม่ชำระเงิน
P52415 สุจิตตรา แสนดี ยังไม่ชำระเงิน
P35562 มาโนช นำฟู ยังไม่ชำระเงิน
P64681 ชัชชาย วุ่นซิ้ว ยังไม่ชำระเงิน
P22340 นางมะลิวัลย์ พวงจิตร ยังไม่ชำระเงิน
P12037 นางมะลิวัลย์ พวงจิตร ยังไม่ชำระเงิน
P58345 ปัญญา. วิลัย ยังไม่ชำระเงิน
P92070 นายสมชัย ลีสุรพงศ์ ยังไม่ชำระเงิน
P89389 ธีระ อาสนาชัย ยังไม่ชำระเงิน
P83026 วิวัฒวงษ์ ชุมศรี ยังไม่ชำระเงิน
P16091 นายศรีรัตน์ ช่วยพิชัย ยังไม่ชำระเงิน
P90524 วริศ กระจับเผือก ยังไม่ชำระเงิน
P96195 นายสถิตย์ เคว็จดำ ยังไม่ชำระเงิน
P67881 นายสถิตย์ เคว็จดำ ยังไม่ชำระเงิน
P74176 นายพงษ์พันธ์ เเจ่มเชื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P92735 ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ยังไม่ชำระเงิน
P58452 นาย พรชัย เดชเรือง ยังไม่ชำระเงิน
P20788 สมพร ทรัพย์แก้วยอด ยังไม่ชำระเงิน
P94262 นายอับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P27042 นายสุทัต วงษ์เจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P77917 อับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P19214 นายอับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P38866 นายศุภวัฒน์. เจริญกุลวณิช ยังไม่ชำระเงิน
P11543 เทิดพงศ์ มีศิลป์ ยังไม่ชำระเงิน
P44683 นายสุทิบ เหล่าอุด ยังไม่ชำระเงิน
P35356 นายมานะ นิลดำ ยังไม่ชำระเงิน
P36935 ประสิทธิ์ คำสิงห์นอก ยังไม่ชำระเงิน
P58422 ยุทธนา สุขอิ่ม ยังไม่ชำระเงิน
P52794 สันธนะ บัวเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P55494 นาง ณัฎฐา แสงกระจ่าง ยังไม่ชำระเงิน
P25378 นาง อนงค์ ครุทจัน ยังไม่ชำระเงิน
P39899 ธวัช เพชรเรือนทอง ยังไม่ชำระเงิน
P77436 อาสรี อุเซ็งลานง ยังไม่ชำระเงิน
P69449 นายอเนก สงมาตร ยังไม่ชำระเงิน
P85143 นายสัมพันธ์ ทาเอื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P99376 อังคณา พลพงษ์ ยังไม่ชำระเงิน
P48100 นายสุทิบ เหล่าอุด ยังไม่ชำระเงิน
P55249 กนกวรรณ อายุเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P46636 สัมฤทธิ์ สิงห์คำ ยังไม่ชำระเงิน
P86291 ปัญญา วิลัย ยังไม่ชำระเงิน
P23178 วรวิทย์ จดจำ ยังไม่ชำระเงิน
P92372 นายสุริยา เพชรทิม ยังไม่ชำระเงิน
P83146 วิชุพร สุดาเดช ยังไม่ชำระเงิน
P11010 ธีรยุทธ หาญทะเล ยังไม่ชำระเงิน
P13131 ศุภรัตน์ ศรีลา ยังไม่ชำระเงิน
P83111 นายธัมนอง กัตติยบุตร ยังไม่ชำระเงิน
P13795 ธีรพงษ์ เทียนกาญจนะ ยังไม่ชำระเงิน
P85794 บุษกร ผือโย ยังไม่ชำระเงิน
P56441 ดวงพร ชานุวัฒน์ ยังไม่ชำระเงิน
P59259 ศุภรัตน์ ศรีลา ยังไม่ชำระเงิน
P17649 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ ยังไม่ชำระเงิน
P47227 บัวบูชา คุ้มเพชร ยังไม่ชำระเงิน
P10620 ศักดิ์ชาย ด้วงทอง ยังไม่ชำระเงิน
P25693 พรทิพย์ รุ่งโรจน์ ยังไม่ชำระเงิน
P61012 รัตติกรณ์ พองคำ ยังไม่ชำระเงิน
P15440 นายวิญญู ทองนุช ยังไม่ชำระเงิน
P62193 ทดแทน มานะ ยังไม่ชำระเงิน

 
Live Chat