จำหน่ายสินค้า ป้องกัน และกำจัด โรค แมลงและสำหรับการบำรุงดูแลรักษาสวนมะนาว
การปลูกมะนาวต้องมีการให้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 3-4 เดือนต่อครั้ง เพื่อปรับสภาพดิน เนื่องจากอาจจะมีสิ่งตกค้างจากการให้ปุ๋ยเคมี
 
                        


สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ 42 คน
วันนี้ 694 คน
วานนี้ 3,250 คน
สัปดาห์นี้ 6,729 คน
เดือนนี้ 57,635 คน
ปีนี้ 57,635 คน
ทั้งหมด 5,305,656 คน
มากสุด: 14,874 คน (เมื่อ 30.07.2016)

สาระด่วนๆ

เคล็ดลับของสวนเรา
Update | | |สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ได้ 3 ช่องทางคือ ทางโทรศัพท์: 086-202-2522 หรือทาง LINE ID: @tayrai หรือ ผ่านเว็บได้ที่นี่
Update  ขณะนี้กิ่งพันธุ์ที่ตอนไว้แล้ว ณ วันที่ 18/01/2017 มีจำนวน 3,788 กิ่ง ถูกจองไปแล้ว 761 กิ่ง สั่งจองได้ที่นี่
Update  กำหนดส่งกิ่งพันธุ์ให้ผู้สั่งซื้อครั้งต่อไปคือ วันที่ 23 มกราคม 2560 สั่งจองได้ที่นี่
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ มาแล้วสำหรับ หนังสือคู่มือชาวสวนมะนาว ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ จ.พิจิตร กว่า 7 ปีในการรวบรวมเฝ้าสังเกต ทำการบันทึก บัดนี้ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มสวยงามแล้ว โดยพิมพ์เป็นสีทั้งเล่ม เหมาะแก่การศึกษาและเก็บสะสม โดยชุดนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว สามารถคลิ๊กสั่งซื้อได้ที่นี่   หรือท่านที่ชำระเงินแล้วตรวจสอบได้ที่นี่

รายชื่อหมายเลข EMS และรายชื่อรอส่งสินค้า หรือ สั่งซื้อ แคงเกอร์น็อคได้ที่นี่

รายการส่งสินค้าล่าสุด
P84212 อัญชลี ภูษณะมงคล RK578116362TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-01-09)
P67727 กุลภัสสรณ์ สินพรม RK578116376TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-01-09)
P23293 นายครรชิต เพ็ชรนิล RK578116359TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-01-09)
P83215 เพิ่มศักดิ์ เกษกุล EP033446135TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-01-09)
P15743 อิทธิพล บุญผ่อง RK578116345TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-01-09)
P82943 นาย สุชิน กาศธัญการ RK578116420TH (ส่งแล้วเมื่อ2017-01-09)
P52192 ชมจิต จุฬามณี RI477959599TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P57142 นายอานนท์ ชูจีน RI477959585TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P21359 วริศ กระจับเผือก RI477959608TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P54236 สุนทร กันทะมาลา RI477959571TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P64939 นางสาวอัมรา พรมมิ RI477959642TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P66126 เกรียงไกร แก้ววงษ์เขียว RI477959625TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P75692 วงศกร กรองวารี RI477959744TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P51215 อานพ จันทรเพชร RI477959639TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-26)
P83550 นางสาวบุษยา สุคนธ์คันธชาติ RK578116314TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P14419 นพดล ทองแสน RK578116331TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P29811 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด RK578116328TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P11002 วินัย ปั้นทรงนาม RK578116243TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P15311 จ.ส.ต.ธีระยุทธ เสาเวียง RK578116265TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P10085 ฤทธี โกงกาง RK578116257TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P12026 ก้องเกียรติ พลขันธ์ RK578116230TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P16470 นายพงษ์สิทธิ์ มณทอง RK578116274TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P72157 สัญญายุทธ์ ทองสุก RK578116226TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P91186 ชยกฤช โกเสนตอ RK578116288TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P57601 ณัฐวุฒิ วิริยะพานิชภักดี RK578116212TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-19)
P70685 วิวัฒวงษ์ ชุมศรี RI477959126TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P12543 นาย สุชิน กาศธัญการ EQ615942302TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P23603 นิอรวรรณ. แซ่ล้อ RI477959109TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P43977 นายการุณย์ ช่วยเพ็ง RI477959280TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P50273 นายอำพัน ภักดีรักษ์ RI477959112TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P30865 เยาวเรศ. ทองเมือง RI477959355TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P66733 นายสมใจ บุญนำ RK578112330TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P91329 วิชพงศ์ โกฎเพชร RI477959086TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P25685 กรมันต์ เชื้อเจ็ดตน EP219767381TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P47960 จิรวัฒน์ สุวรรณมัจฉา RK578112343TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-13)
P24337 ประมวล เพ็งโต RI477959347TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-06)
P34595 อภิเษก แต้มพงษ์ EP219767262TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-06)
P99393 ชัชชาย วุ่นซิ้ว RI477959333TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-06)
P60287 นายอัมคา อำตำงาม RI477959293TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-06)
P95567 สายใจ ชมภูอ่อน RI477959302TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-12-06)
P46867 ไชยยงค์ ยอดนิล RK578116209TH (ส่งแล้วเมื่อ2016-11-19)
ตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx หรือโทรสอบถามที่ 1545

รายการชื่อที่ชำระเงินแล้วและรอส่ง
รหัสอ้างอิง ชื่อผู้สั่งซื้อ สถานะ
P87253 สุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์ รอส่ง
P84531 มัตติกา ทองก้อน รอส่ง
P18066 ละมลเพชร กรีน รอส่ง
P76618 ขวัญขัย เมรุมาศ รอส่ง
P14196 ซาปูเราะ อีซอ รอส่ง
P58773 นาย บัญชา รูปสม รอส่ง
P19978 นายบุญลือ ใจคำ รอส่ง
P70166 นายฆารพุฒ ปัญญูรัตน์ รอส่ง
P77986 นายสมาน หารเทศ รอส่ง
P15147 อภิวัฒน์ ยอดดำเนิน รอส่ง
P60234 ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด รอส่ง

รายการชื่อยังไม่ได้ชำระเงิน
รหัสอ้างอิง ชื่อผู้สั่งซื้อ สถานะ
P68326 สุรสิทธิ์ พรรณศรี ยังไม่ชำระเงิน
P69208 นายชาติชีวิน คามะทิตย์ ยังไม่ชำระเงิน
P81320 นายปัญญา โคตรหานาม ยังไม่ชำระเงิน
P84220 อภิสิทธิ์ โคนพันธ์ ยังไม่ชำระเงิน
P97319 ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ยังไม่ชำระเงิน
P83081 นางบุษกร. ผือโย ยังไม่ชำระเงิน
P81622 สมบัติ ผาอินทร์ ยังไม่ชำระเงิน
P66123 ด.ต.ชำนาญ มูลประเสริฐ ยังไม่ชำระเงิน
P56266 เยาวเรศ. ทองเมือง ยังไม่ชำระเงิน
P69268 อุเทน เกื้อเกตุ ยังไม่ชำระเงิน
P41275 นายสุทัต วงษ์เจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P87475 นายธนวัฒน์ มังดินดำ ยังไม่ชำระเงิน
P86154 พิศมัย ไตรคุ้มดัน ยังไม่ชำระเงิน
P92672 วิชพงศ์ โกฎเพชร ยังไม่ชำระเงิน
P45922 นายสัมพันธ์ ทาเอื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P42099 นายการุณย์ ช่วยเพ็ง ยังไม่ชำระเงิน
P81542 อุดม เหลืองสุขเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P51764 จิรวัฒน์ วิทิตเสถียร ยังไม่ชำระเงิน
P52415 สุจิตตรา แสนดี ยังไม่ชำระเงิน
P35562 มาโนช นำฟู ยังไม่ชำระเงิน
P64681 ชัชชาย วุ่นซิ้ว ยังไม่ชำระเงิน
P22340 นางมะลิวัลย์ พวงจิตร ยังไม่ชำระเงิน
P12037 นางมะลิวัลย์ พวงจิตร ยังไม่ชำระเงิน
P58345 ปัญญา. วิลัย ยังไม่ชำระเงิน
P92070 นายสมชัย ลีสุรพงศ์ ยังไม่ชำระเงิน
P89389 ธีระ อาสนาชัย ยังไม่ชำระเงิน
P83026 วิวัฒวงษ์ ชุมศรี ยังไม่ชำระเงิน
P16091 นายศรีรัตน์ ช่วยพิชัย ยังไม่ชำระเงิน
P90524 วริศ กระจับเผือก ยังไม่ชำระเงิน
P96195 นายสถิตย์ เคว็จดำ ยังไม่ชำระเงิน
P67881 นายสถิตย์ เคว็จดำ ยังไม่ชำระเงิน
P74176 นายพงษ์พันธ์ เเจ่มเชื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P92735 ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด ยังไม่ชำระเงิน
P58452 นาย พรชัย เดชเรือง ยังไม่ชำระเงิน
P20788 สมพร ทรัพย์แก้วยอด ยังไม่ชำระเงิน
P94262 นายอับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P27042 นายสุทัต วงษ์เจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P77917 อับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P19214 นายอับดุลซอมะ เจะหลง ยังไม่ชำระเงิน
P38866 นายศุภวัฒน์. เจริญกุลวณิช ยังไม่ชำระเงิน
P11543 เทิดพงศ์ มีศิลป์ ยังไม่ชำระเงิน
P44683 นายสุทิบ เหล่าอุด ยังไม่ชำระเงิน
P35356 นายมานะ นิลดำ ยังไม่ชำระเงิน
P36935 ประสิทธิ์ คำสิงห์นอก ยังไม่ชำระเงิน
P58422 ยุทธนา สุขอิ่ม ยังไม่ชำระเงิน
P52794 สันธนะ บัวเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P55494 นาง ณัฎฐา แสงกระจ่าง ยังไม่ชำระเงิน
P25378 นาง อนงค์ ครุทจัน ยังไม่ชำระเงิน
P39899 ธวัช เพชรเรือนทอง ยังไม่ชำระเงิน
P77436 อาสรี อุเซ็งลานง ยังไม่ชำระเงิน
P69449 นายอเนก สงมาตร ยังไม่ชำระเงิน
P85143 นายสัมพันธ์ ทาเอื้อ ยังไม่ชำระเงิน
P99376 อังคณา พลพงษ์ ยังไม่ชำระเงิน
P48100 นายสุทิบ เหล่าอุด ยังไม่ชำระเงิน
P55249 กนกวรรณ อายุเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P46636 สัมฤทธิ์ สิงห์คำ ยังไม่ชำระเงิน
P86291 ปัญญา วิลัย ยังไม่ชำระเงิน
P23178 วรวิทย์ จดจำ ยังไม่ชำระเงิน
P92372 นายสุริยา เพชรทิม ยังไม่ชำระเงิน
P83146 วิชุพร สุดาเดช ยังไม่ชำระเงิน
P11010 ธีรยุทธ หาญทะเล ยังไม่ชำระเงิน
P13131 ศุภรัตน์ ศรีลา ยังไม่ชำระเงิน
P83111 นายธัมนอง กัตติยบุตร ยังไม่ชำระเงิน
P13795 ธีรพงษ์ เทียนกาญจนะ ยังไม่ชำระเงิน
P85794 บุษกร ผือโย ยังไม่ชำระเงิน
P56441 ดวงพร ชานุวัฒน์ ยังไม่ชำระเงิน
P59259 ศุภรัตน์ ศรีลา ยังไม่ชำระเงิน
P17649 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ ยังไม่ชำระเงิน
P47227 บัวบูชา คุ้มเพชร ยังไม่ชำระเงิน
P10620 ศักดิ์ชาย ด้วงทอง ยังไม่ชำระเงิน
P25693 พรทิพย์ รุ่งโรจน์ ยังไม่ชำระเงิน
P61012 รัตติกรณ์ พองคำ ยังไม่ชำระเงิน
P15440 นายวิญญู ทองนุช ยังไม่ชำระเงิน
P62193 ทดแทน มานะ ยังไม่ชำระเงิน
P60018 สถิต. หมวดคงทอง ยังไม่ชำระเงิน
P42791 นายธัชชัย ทับงิ้ว ยังไม่ชำระเงิน
P26441 นายสุรศักดิ์ รับรอง ยังไม่ชำระเงิน
P47004 ทนงศักดิ์ สุขเจริญ ยังไม่ชำระเงิน
P39391 ชัยรัตน์ สอาด ยังไม่ชำระเงิน
P52761 นาย ณัฐพงษ์ สัตนาโค ยังไม่ชำระเงิน
P26281 ทัศนีย์ พลีสัตย์ ยังไม่ชำระเงิน
P61160 นายประยูร โมสิกขะพัฒน์ ยังไม่ชำระเงิน
P17333 วชิรา กิจสง่า ยังไม่ชำระเงิน
P86882 นายอมร มิ่งแก้ว ยังไม่ชำระเงิน
P29456 เสกสรรค์ ฮวดสุวรรณ ยังไม่ชำระเงิน
P86882 นายอมร มิ่งแก้ว ยังไม่ชำระเงิน
P21815 วราริน เครือบุญ ยังไม่ชำระเงิน
P41805 บุษกร ผือโย ยังไม่ชำระเงิน
P20769 ปิยพัทธ์ ดำรงสกุลสุข ยังไม่ชำระเงิน
P74283 พรศักดิ์ ฮาบพนม ยังไม่ชำระเงิน
P53360 พรศักดิ์ ฮาบพนม ยังไม่ชำระเงิน
P73794 สุธีพงศ์ ยังเยี่ยม ยังไม่ชำระเงิน
P50407 เมธี รั้วประเสริฐ ยังไม่ชำระเงิน
P11183 ชลธี. ดวงเสนา ยังไม่ชำระเงิน
P86882 นายอมร มิ่งแก้ว ยังไม่ชำระเงิน
P50503 อุทัย อนันต์สลุง ยังไม่ชำระเงิน
P92394 นางทัศนีย์ เหมะธุลิน ยังไม่ชำระเงิน
P97143 ยศภัทร สภานนท์ ยังไม่ชำระเงิน
P50209 โยธิน นันทา ยังไม่ชำระเงิน
P77381 นายมาโนช นำฟู ยังไม่ชำระเงิน