มาทำความรู้จักกับชนิดของยาฆ่าแมลงกันดีกว่า
หลังจากการใส่ดินในวงบ่อซีเมนต์จนเต็มแล้วนั้นให้ทำการเหยียบดินบริเวณขอบรอบๆวงให้แน่นเพื่อป้องกันการทรุดตัวของดินเมื่อมีการให้น้ำ
 
                        
สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ 128 คน
วันนี้ 3,526 คน
วานนี้ 4,476 คน
สัปดาห์นี้ 27,824 คน
เดือนนี้ 124,284 คน
ปีนี้ 316,436 คน
ทั้งหมด 2,991,772 คน
มากสุด: 6,359 คน (เมื่อ 24.04.2014)

สาระด่วนๆ

เคล็ดลับของสวนเรา
Update  ขณะนี้กิ่งพันธุ์ที่ตอนไว้แล้ว ณ วันที่ 28/03/2015 มีจำนวน 17,178 กิ่ง ถูกจองไปแล้ว 5,456 กิ่ง สั่งจองได้ที่นี่
Update  กำหนดส่งกิ่งพันธุ์ให้ผู้สั่งซื้อครั้งต่อไปคือ วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 สั่งจองได้ที่นี่
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ มาแล้วสำหรับ หนังสือคู่มือชาวสวนมะนาว ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ จ.พิจิตร กว่า 4 ปีในการรวบรวมเฝ้าสังเกต ทำการบันทึก บัดนี้ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มสวยงามแล้ว โดยพิมพ์เป็นสีทั้งเล่ม เหมาะแก่การศึกษาและเก็บสะสม โดยชุดนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 4 แล้ว สามารถคลิ๊กสั่งซื้อได้ที่นี่   หรือท่านที่ชำระเงินแล้วตรวจสอบได้ที่นี่
คลิ๊กดูภาพใหญ่
แบ่งปัน   
มาทำความรู้จักกับชนิดของยาฆ่าแมลงกันดีกว่า (อ่าน 25,913)

ยาฆ่าแมลงที่ใช้ควบคุมและ กำจัดแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรและการสาธารณสุขซึ่งมีสมบัติทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และ สัตว์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 จำพวกคือ

1. ยาฆ่าแมลงจำพวกฮอร์โมนและเฟอโรโมน (hormones and pheromones) ยาฆ่าแมลงจำพวกนี้นับว่าค่อนข้างใหม่มาก และกำลังศึกษา ค้นคว้ากันอยู่ จากการที่ใช้ฮอร์โมนเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบการเจริญเติบโต และระบบการสืบพันธุ์ของแมลง เช่น ใช้จูวีไนล์ ฮอร์โมน (juvanile hormone) กับลูกน้ำยุง ทำให้ลูกน้ำยุงไม่เติบโตเป็นยุงตัวเต็มวัย ไม่เกิดการผสมพันธุ์ขึ้น ส่วนเฟอโรโมนนั้น ใช้ในการดึงดูดให้แมลงมารวมกันมากๆ ในจุดที่ต้องการ แล้วทำลายแมลงเหล่านั้นโดยเร็ว หรือการใช้เฟอโรโมนเทียมทำให้แมลง สับสนและหาคู่ผสมพันธุ์ในธรรมชาติไม่ได้ ในที่สุดปริมาณจะลดลงหรือ สูญพันธุ์ไป

2. ยาฆ่าแมลงจำพวกคาร์บาเมต (carbamates) ได้แก่ คาร์บารีล หรือเซวิน เทมิค และฟูราแดน เป็นยาฆ่าแมลงที่ค่อนข้างใหม่กว่ายาฆ่าแมลง จำพวกคลอริเนตเตทไฮโดรคาร์บอน และออร์กาโนฟอสเฟต มีพิษต่อ มนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นน้อยมาก ยกเว้นยาเทมิค สลายตัวได้รวดเร็ว ไม่ ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม แต่มีราคาค่อนข้างแพง

3. ยาฆ่าแมลงจำพวกสารที่เป็นเชื้อโรคของแมลง (insect pathogens) ได้แก่ ทูริไซด์และอาร์โกนา ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียและไวรอนเอช ผลิตจากไวรัส โดยที่เชื้อโรคของแมลงเหล่านี้รวมทั้งไส้เดือนฝอย สัตว์เซลล์เดียว และเชื้อรา จะทำให้แมลงเกิดเป็นโรคและตายในที่สุด นิยมใช้กันมากในต่าง ประเทศ เช่น ใช้เชื้อแบคทีเรียชนิด Bacillus thuringiensis ในการปราบหนอน คืบผักกาด ข้อดีของยาฆ่าแมลงจำพวกนี้คือ จะมีอันตรายเฉพาะเจาะจงต่อ ศัตรูพืช แต่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์อื่นๆ

4. ยาฆ่าแมลงจำพวกคลอริเนตเตทไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocabon) หรือยาจำพวกออร์กาโนคลอรีน (organochlorine) ได้แก่ ดีดีที เคลเธน คลอเดน อัลดริน ดรีลดริน ฯลฯ ใช้กำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง มีพิษคงทนอยู่ในธรรมชาติได้นาน จึงมีปัญหาสารพิษตกค้างในอาหาร และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาก

5. ยาฆ่าแมลงจำพวกออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphates) ได้แก่ พาราไธออนหรือโพลิดอล ซูมิไธออน มาลาไทออน กูซาไทออน เมวินฟอส ไดอะซิโนน ไดซีสตอน ฯลฯ มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าแมลงและ สลายตัวได้รวดเร็วหลังการใช้จึงใช้ได้ดีในพืชผัก โดยการพ่นก่อน เก็บเกี่ยวในระยะเวลาสั้นๆ บางชนิดมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม (systemic insecticide)จึงใช้ได้ดีในการปราบแมลงปากดูดจำพวกเพลี้ย และมวน และแมลงที่กัดกินอยู่ภายในลำต้น เช่น หนอนเจาะลำต้น

6. ยาฆ่าแมลงจำพวกสกัดมาจากพืช (botanical insecticide) ได้แก่ ยาฉุน ได้จากใบยาสูบ โล่ติ้นได้จากรากของต้นหางไหล (Derris elliptica)

และไพรีทรินส์ได้จากดอกต้นไพริทรัม (Chrysanthemum cineraiaefolium) ยาฆ่าแมลงจำพวกนี้โดยเฉพาะไพรีทรินส์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยผสมกับยาฆ่าแมลงอื่นๆ บรรจุในกระป๋องสเปรย์ ฆ่ายุง มีพิษต่อระบบ หายใจของแมลง แมลงจะมีอาการขาดออกซิเจนและเป็นอัมพาตตายในที่สุด มีพิษต่อคนและสัตว์เลือดอุ่นน้อยมาก สลายตัวได้รวดเร็ว จึงไม่มีพิษตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม

7. ยาฆ่าแมลงจำพวกสารอนินทรีย์ inorganic insecticide ได้แก่ สารจำพวกสารหนู กำมะถันผง และคอปเปอร์ซัลเฟต (Copper sulphate) สารหนูเป็นยาฆ่าแมลงที่ใช้กันมานานแล้ว นิยมใช้ในการป้องกันกำจัดแมลง ประเภทปากกัดกิน เช่น แมลงสาบ ปลวก ตั๊กแตน และตัวหนอนผีเสื้อ กินพืชบางชนิด ถึงแม้ว่าจะมีอันตรายน้อยต่อแมลงที่มีประโยชน์ แต่มีพิษ ต่อคนและสัตว์มาก สลายตัวได้ยากและมีพิษต่อพืชสูง

ขอบคุณข้อมูลดีๆโดย : คุณจารุจินต์ นภีตะภัทร

Tags : สารอนินทรีย์  ยาฆ่าแมลง  ฮอร์โมน  ออร์กาโนฟอสเฟต  แมลง  ไพริทรัม       
โดย. Webmaster [2012-03-19]
แสดงความเห็น
    เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    ระวังปัญหาช่วงฤดูแล้งและอากาศร้อนที่อาจเกิดกับต้นมะนาว(อ่าน 30,853)
    เทคนิคการใส่ปุ๋ยเคมีที่ใช้กับสวนมะนาว เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด(อ่าน 25,078)
    ปฏิทินการผลิตมะนาวนอกฤดูสำหรับมะนาวที่ปลูกลงดิน(อ่าน 45,111)
    วิธีบังคับให้มะนาวแตกยอดอ่อนออกมาเป็นจำนวนมาก(อ่าน 27,243)
    ทางเลือกของการให้ปุ๋ยแบบผสมผสานในการบำรุงต้นมะนาว(อ่าน 14,749)

ความคิดเห็นที่ 1
ได้ประโยชน์มากเลยครับ สำหรับสวนสมัครเล่น
โดย: Thawath เมื่อ 3 ปีที่แล้ว (2012-07-19) IP: 203.149.4.38

ความคิดเห็นที่ 2
อยากให้แมลงหมดไป

โดย: สวัสดี เมื่อ 2 ปีที่แล้ว (2012-11-10) IP: 110.77.208.190

ความคิดเห็นที่ 3
อยากมียาทีทําให้ผู้บริโภคปลอดภัยแต่แมลงตายเรียบ
โดย: ธัญชนกบุญเกตุ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว (2013-04-24) IP: 115.67.101.194

ความคิดเห็นที่ 4
สวนมียาเคมีพวกนี้จำหน่ายด้วยหรือไม่
โดย: จำเนียร เมื่อ 1 ปีที่แล้ว (2014-02-10) IP: 171.4.251.202

ความคิดเห็นที่ 5
ได้ความรู้เพิ่ม
โดย: สุชาติ เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว (2014-05-10) IP: 1.10.205.32

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ, ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น, ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง, ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย, ไม่มีเนื้อหาโฆษณาสินค้าหรือบริการ
ชื่อของคุณ
รายละเอียด
รหัสCaptcha Image Reload Image
ป้อนรหัส