การยืดอายุการเก็บน้ำมะนาวด้วยวิธีการทางเคมีและกายภาพ
วงบ่อซีเมนต์ที่ใช้ปลูกมะนาวนั้นตัววงบ่อซีเมนต์จะต้องแยกจากกันกับฝา และวางตัววงบ่อเทินอยู่บนฝาเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้แบบตัววงกับฝาติดกันเพราะจะมีปัญหาเรื่องระบายน้ำ
 
                        


สถิติผู้เยี่ยมชม
ขณะนี้ 11 คน
วันนี้ 608 คน
วานนี้ 973 คน
สัปดาห์นี้ 6,125 คน
เดือนนี้ 22,949 คน
ปีนี้ 149,439 คน
ทั้งหมด 6,216,475 คน
มากสุด: 14,874 คน (เมื่อ 30.07.2016)

สาระด่วนๆ

เคล็ดลับของสวนเรา
Update | | |สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ได้ 3 ช่องทางคือ ทางโทรศัพท์: 086-202-2522 หรือทาง LINE ID: @tayrai หรือ ผ่านเว็บได้ที่นี่
Update  ขณะนี้กิ่งพันธุ์ที่ตอนไว้แล้ว ณ วันที่ 24/06/2018 มีจำนวน 2,123 กิ่ง ถูกจองไปแล้ว 1,976 กิ่ง สั่งจองได้ที่นี่
Update  กำหนดส่งกิ่งพันธุ์ให้ผู้สั่งซื้อครั้งต่อไปคือ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สั่งจองได้ที่นี่
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ มาแล้วสำหรับ หนังสือคู่มือชาวสวนมะนาว ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ จ.พิจิตร กว่า 7 ปีในการรวบรวมเฝ้าสังเกต ทำการบันทึก บัดนี้ได้รวบรวมเป็นรูปเล่มสวยงามแล้ว โดยพิมพ์เป็นสีทั้งเล่ม เหมาะแก่การศึกษาและเก็บสะสม โดยชุดนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว สามารถคลิ๊กสั่งซื้อได้ที่นี่   หรือท่านที่ชำระเงินแล้วตรวจสอบได้ที่นี่
คลิ๊กดูภาพใหญ่
แบ่งปัน :   
การยืดอายุการเก็บน้ำมะนาวด้วยวิธีการทางเคมีและกายภาพ (อ่าน 12,028)

มะนาวเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยเนื่องจากมีการนำมะนาวมาใช้เป็นส่วนประกอบและใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหารหลากหลายชนิด มะนาวจะมีปริมาณมากและราคาถูกในช่วงฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว มะนาวมักขาดแคลนและมีราคาแพงมาก ฉะนั้นการถนอมมะนาว ในรูปของน้ำมะนาวสดจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการขาดแคลน น้ำมะนาว ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเก็บรักษารวมทั้งสะดวกต่อการใช้งาน โดยในขณะนี้มีการขายน้ำมะนาวในรูปน้ำมะนาวสด แต่มักจะเป็นน้ำมะนาวสดซึ่งมีวิธีการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนัก เช่น บรรจุในภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสม หรือมีการใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ควรใช้ในการยืดอายุการเก็บน้ำมะนาวและถึงแม้จะมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดที่มีการอนุญาตให้ใช้ได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุขแล้วก็ตาม แต่วิธีการใช้และปริมาณที่ใช้ก็มักไม่ค่อยถูกต้อง ดังนั้นสำหรับการศึกษาทดลองเพื่อยืดอายุน้ำมะนาวในครั้งนี้ จึงได้ทดลองศึกษาถึงอุณหภูมิระยะเวลาที่ใช้ในการลวก ตลอดจนถึงชนิดของสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับการยืดอายุการเก็บน้ำมะนาวสด โดยในผลการทดลองที่ได้ พบว่าการนำผลมะนาวมาลวกในน้ำเดือดเป็นเวลา 10วินาที แล้วนำมาคั้นน้ำ จากนั้นจึงน้ำมะนาวมาพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที พบว่าวิธีการนี้สามารถยืดอายุการเก็บน้ำมะนาว ที่อุณหภูมิห้อง ได้นาน 6สัปดาห์ โดยไม่พบการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์เลย และถ้านำตัวอย่างน้ำมะนาว ซึ่งเตรียมด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาเติมSHMP ร้อยละ 0.7 ร่วมกับกรดอะมิโนซีสเตอีนที่ระดับความเข้มข้น 20 mM จะสามารถถนอม น้ำมะนาวไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและโภชนาการของน้ำมะนาวน้อยมาก รวมทั้งไม่พบการเจริญของเชื้อ จุลินทรีย์เลย และจากการทดลองยังพบว่า กรดอะมิโนซีสเตอีนที่ระดับความเข้มข้น 20 mM มีประสิทธิภาพในการถนอมคุณภาพของน้ำมะนาวได้ดีกว่า KMS ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นถนอมน้ำมะนาวแทนการเติม KMS เพื่อถนอมน้ำมะนาว เนื่องจาก KMS มีอันตรายต่อผู้บริโภค ถ้าหากได้รับ KMS ในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหอบหืด อาจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้

สรุปผลการทดลอง

1. ตัวอย่างน้ำมะนาวซึ่งเตรียมโดยการนำผลมะนาวมาลวกน้ำเดือดก่อนการคั้นน้ำแล้วนำน้ำมะนาว
   ที่คั้นไปพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 85 ๐ซ เป็นเวลา 30 วินาที จะสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
   8 สัปดาห์โดยไม่พบการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพน้อยที่สุด

2. การเติมสารจับโลหะจะช่วยยืดอายุการเก็บน้ำมะนาว โดยตัวอย่างน้ำมะนาวที่เติม SHMP ร้อยละ
    0.7 จะสามารถยืดอายุการเก็บน้ำมะนาวที่อุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์โดยมีการเปลี่ยน
    แปลงทางเคมี กายภาพและคุณค่าทางโภชนาเพียงเล็กน้อย

3. ตัวอย่างน้ำมะนาวซึ่งเติมกรดอะมิโนซีสเตอีนความเข้มข้น 20 มิลลิโมลมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
    กายภาพและคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าตัวอย่างน้ำมะนาวซึ่งเติม KMS ดังนั้นจึงสามารถใช้กรด
    อะมิโนซีสเตอีนแทนการใช้สารประกอบซัลไฟต์ในการถนอมน้ำมะนาวได้เนื่องจากไม่ก่อให้เกิด
    อันตรายต่อผู้ บริโภคและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ำมะนาวได้ดีกว่า

หมายเหตุ : Sodium Hexametaphosphate = SHMP

Tags : เคมี  มะนาว  น้ำมะนาว             
โดย. webmaster [2011-05-18]
แสดงความเห็น
    เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    สูตรดีท๊อกซ์ด้วยมะนาวเพียง 1 ลูกครบ 2 เดือน ลดได้ 12 กิโล(อ่าน 7,650)
    ไรแดงแอฟริกันจอมดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่บริเวณผิวใบมะนาว(อ่าน 2,990)
    คู่มือการใช้แคงเกอร์น็อค กำจัดโรคแคงเกอร์(อ่าน 3,499)
    วงจรการเกิดโรคแคงเกอร์(อ่าน 5,201)
    มวนเขียวส้ม ศัตรูกัดกินใบมะนาว (Green stink bug)(อ่าน 2,811)

ความคิดเห็นที่ 1
หาของดองเท่านั้น

ตอบกลับ

โดย: ด.ญ.จิดาภา รัตนาภรณ์ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว (2012-07-02) IP: 61.7.132.148


ความคิดเห็นที่ 2
ตรง สรุป
ถ้าต้องการเก็บอุณหภูมิห้อง ต้องทำ วิธีเดียวหรือ2 วิธีครับ
85 องศา หรือ
85 องศา+SHMP
ครับ

ตอบกลับ

โดย: ประพันธ์ เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว (2017-11-09) IP: 202.12.118.61


ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ, ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น, ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง, ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย, ไม่มีเนื้อหาโฆษณาสินค้าหรือบริการ
ชื่อของคุณ
รายละเอียด
รหัสCaptcha Image Reload Image
ป้อนรหัส
 

 
Live Chat